Menü

Pályázat

Pályázati felhívás

2017. 01. 01.-2017. 03. 31. közötti időszakra

A Nadapi Karitatív Csoport Egyesület pályázatot hirdet szociálisan rászoruló családok részére.

Pályázat leírása:

Egy pályázó maximum három hónap intervallumban, havi maximum 15.000 Ft erejéig pályázhat. Pozitív elbírálás esetén a következő három hónapos pályázati ciklusból a pályázó automatikusan ki van zárva. A nem nyertes pályázatok nem kerülnek be automatikusan a következő pályázati időszakba, azokat újra be kell nyújtani! Az elnyert pályázati összeg felhasználható a pályázó által megvásárolni kívánt eszközök, berendezések kiegészítéseként is.

Pályázók köre:

Minden 18. életévét betöltött,öt évnél régebben Nadapi lakcímmel rendelkező lakos, amennyiben az egy háztartásban, életvitelszerűen élők összes jövedelme* nem haladja meg az egy főre eső 51.000 Ft-ot.

Pályázható termékek köre:

 • tartósélelmiszer

 • tűzifa

 • gyógyszer

 • egyéb a pályázó életvitelét megkönnyítő tárgyi eszközök

Támogatás formája, finanszirozás módja:

Nem pénzbeni, vissza nem térítendő támogatás, három hónapos időszakban, havi maximum 15.000 Ft összegig, a három hónapos időszak elnyert pénzösszege összevonható. (Tehát a három hónapos ciklusban összesen maximum 45.000 Ft nyerhető el.)

Pályázat beadási határideje:

2017. december 31. (a határidőn túl érkezett pályázatokat nem áll módunkban befogadni!)A pályázati kiírás és a pályázati adatlap hozzáférhető:

 • elektronikusan: adatlap letöltés

 • nyomtatott formában: az Egyesület székhelyén (8097 Nadap Haladás út 58.)

Pályázat benyújtásának módja:

a pályázat benyújtható elektronikus formában a nadapikacs@gmail.com e-mail címre elküldve, személyesen az Egyesület székhelyén hétfőnként 16 és 18 óra között, levélszekrény útján szintén az Egyesület székhelyén.

Kötelező mellékletek:

 • személy azonosságot igazoló igazolvány, lakcímkártya, adókártya fénymásolata (fénymásoláshoz segítséget nyújtunk)

 • jövedelemigazolás**

Nem kötelező mellékletek***:

ajánlás a felsoroltak egyikétől: helyi önkormányzat, családsegítő, védőnőPályázat feltételei:

 • adatlap pontos, hiánytalan kitöltése

 • kötelező mellékletek benyújtása

Pályázat elbírálása:

 • a pályázatokat pontozásos módszerrel bíráljuk el

 • a pályázatnál alap pontokat lehet elérni a következőkkel: jövedelem, benyújtott pályázat formája (adatok pontos kitöltése, kérelem indoklása, kötelező mellékletek megléte, nem kötelező melléklet beszerzése), pályázni kívánt termék

 • plusz pontokat az elbírálóktól (pl: közösségért végzett tevékenység, Egyesületünkkel való együttműködés)

Segítségnyújtás a pályázat kitöltéséhez:

a pályázati adatlap pontos kitöltéséhez segítséget nyújtunk:

 • telefonon: +36309469949 vagy +36203999835

 • e-mailben: nadapikacs@gmail.com

 • személyesen: Karitász Ház, Nadap Haladás út 58. az alábbi időpontokban: december 12.-én és 19.-én 16 és 18 óra között

Kelt: Nadap, 2017. december 1.

Nadapi Karitatív Csoport Egyesület

* munkabér/jövedelem, GYES, GYED, állás- keresők támogatása, tartásdíj )nettó azaz kézhez kapott együttes összege)

** bankszámlakivonat, nyugdíjrészletező, munkáltatói igazolás, postai szelvény

*** nem kötelező, de a pályázat elbírálásánál többlet pont szerezhető vele

 

 

 

Hozzáadás dátuma: 2016.08.29. 15:55
Utolsó módosítás dátuma: 2016.12.07. 12:23

© Nadapi Karitász Csoport, 2011. Minden jog Fenntartva!


A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu

Design from Free Templates - your source for free web templates